Sponsorit

Tapahtuman sponsorit

Maa- ja metsätalousministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö turvaa kotimaisen ruuan tuotannon ja uusiutuvien luonnonvarojen kestävän käytön sekä luo edellytyksiä niihin perustuville elinkeinoille ja hyvinvoinnille. Maa- ja metsätalousministeriö edistää toiminnallaan myös YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden (SDG) saavuttamista. Lähiruoka on yksi maa- ja metsätalousministeriön strategisista kärjistä. Artesaaniruuan SM –kilpailu tukee hyvin kansallisen Lähiruokaohjelman tavoitteita.

Pohjoiskalotin neuvosto

Pohjois-Kalotin neuvosto tukee toiminnallaan niin taloudellista, sosiaalista kuin ympäristön kanssa sopusoinnussa olevaa kehitystä Pohjoiskalotilla. Yhteistyöllä rakennetaan vahvaa eurooppalaista yh­teistyöaluetta sekä ratkaisuja yhteisiin ongelmiin. 

Rajaseutu Ry

Rajaseutu ry on aatteellinen vapaaehtoisvoimin toimiva yhdistys, joka edistää rajaseudun kuntien asukkaiden hyvinvointia ja menestystä. Olemalla mukana yhteistyökumppaneiden hankkeissa Rajaseutu ry vaikuttaa osaltaan uusien innovaatioiden, investointien ja työpaikkojen syntymiseen rajaseudulle. 

Tervolan kunta

Tervolan kunta on aina valmis tukemaan lappilaisia elintarvikealan yrittäjiä. Tiedostamme, että lähiruoan edistäminen vaatii koko Lapin alueen tunnustamista lähiruoka-alueeksi. Tervolassa sijaitsee Ammattiopisto Lappian elintarvikealan osaamiskeskus, josta voimme ammentaa osaamista ja esimerkkiä koko Lapin alueelle. Tervolan kunnassa olemme valmiita panostamaan nostaaksemme ruoantuotannon huoltovarmuutta ja omavaraisuutta omalta osaltamme – tähän haastamme myös muut kunnat mukaan!

Ammattiopisto Lappia

Ammattiopisto Lappia tarjoaa käytännönläheistä ammatillista koulutusta nuorille ja aikuisille Lapissa. Artesaaniruoka SM 2023 -tapahtumassa päästään tutustumaan Lappian Louen toimipisteessä toimivaan Lähiruoan osaamiskeskukseen.

Lapin Agrologit

Lapin Agrologit ry on Suomen agrologien virallinen paikallisyhdistys Lapissa. Yhdistyksen tehtävänä on toimia Lapin alueen agrologien hyväksi. Lapista löytyy monipuolista luonnonvara-alan osaamista, jota halutaan ylläpitää, kehittää ja jakaa. Yhdistys tekee yhteistyötä muun muassa Lapin ammattikorkeakoulun kanssa, josta valmistuu vuosittain sekä AMK- että YAMK- agrologeja.  

Saaga Travel

SaagaTravel on laadukas ja palveleva henkilökuljetusyhtiö. Kalustomme on monipuolinen, aina henkilöautosta isoihin jumbobusseihin. Kauttamme saat joko pelkän kuljetuksen tai matkakokonaisuuden, joka sisältää kaiken, mitä matkallasi tarvitset.

Lapin Kansa

Lapin Kansa on lappilaisten oma äänenkannattaja. Lehti kuljettaa lukijansa lähelle ja kauas, arjesta viikonloppuun ja aamusta iltaan. Koko maakunnan lehti tavoittaa eteläisestä Lapista käsivarteen ja päälaelle saakka. Lapin Kansa on Lapin markkina-alueen suurin ja tavoittavin sanomalehti.