Tietoa artesaaniruoasta

Mitä on artesaaniruoka?

Artesaaniruoka on melko uusi termi, mutta valmistuksessa käytettävät menetelmät ovat perinteisiä tapoja jalostaa ja säilöä ruokaa. Artesaaniruoan perussääntöjen mukaan tuotteet eivät saa sisältää säilöntä- ja lisäaineita, raaka-aineiden tulee olla kotimaisia, mielellään paikallisia ja niiden alkuperä pitää olla tunnettu. Tuotteiden valmistus tulee tapahtua käsityömäisten periaatteiden mukaan. Artesaaniruoka tuo esille perinteisen ruoan, kehittää sen valmistustapoja ja luo innovatiivisia tuotteita.

Pohjoismaissa artesaaniruokakäsitteen kehittämistä on johtanut ruotsalainen artesaaniruoan resurssikeskus Eldrimner.

Mikä on ruoka-artesaani?

Ruoka-artesaani harjoittaa käsityömäistä ruoan jalostusta, jossa raaka-aineet jalostetaan huolella, pienissä erissä ja usein omalla tilalla. Ruoka-artesaani luo ainutlaatuisia tuotteita, joissa on paljon makua, jotka ovat laadukkaita ja joilla on selkeä identiteetti ilman turhia lisäaineita. Artesaaniruoalle on ominaista ihmisen kädenjälki ja taito koko tuotantoketjussa.

Mikä on Artesaaniruoka SM?

Kansallisten artesaaniruokakilpailujen tarkoituksena on säilyttää ja kehittää paikallista ruokaperinnettä, tehdä artesaaniruokaa tunnetuksi ja kehittää sitä. Kilpailulla halutaan vaalia artesaaniruoan käsitettä ja säilyttää sen arvo.

Kilpailun avulla ruoka-artesaaneja motivoidaan heidän työssään ja innostetaan jatkamaan yrityksensä ja tuotteidensa kehittämistä.

Artesaaniruoan SM-kilpailu vahvistaa ja tuo esille käsityön osuuden elintarvikeyrittäjyydessä sekä paikallisesti että kansallisella tasolla. Kuluttajien tietoisuus lisääntyy kilpailujen ja voittotuotteiden myötä. Tulevaisuudessa tämä lisää osaamista, myyntiä ja työpaikkoja.

Eldrimner on järjestänyt Ruotsin artesaaniruoan mestaruuskisat vuodesta 1997 lähtien. Vuosina 2016-2018  suomenruotsalainen yhteistyöprojekti Rannikon Ruoka järjesti kolmet ensimmäiset Artesaaniruoan Suomen mestaruuskisat Suomessa.

Pyrkimyksenä on säilyttää yhteinen pohjoismainen linja kilpailun säännöstössä artesaaniruoan kehittämiseksi ja levittämiseksi. Erot lainsäädännössä, paikalliset perinteet sekä yleinen artesaaniruoka-termin tunnettuus voi kuitenkin johtaa tiettyihin eroihin rajanvedoissa ja kilpailuluokkia voidaan muuttaa eri tavoin edellyttäen että perusarvot ja artesaaniruoan määrittely on yhteinen.

Vuodesta 2019 lähtien Artesaaniruoan SM-kilpailun säännöt omistaa Suomen Artesaaniruoka ry. Yhdistys on vastuussa säännöistä Suomessa sekä kilpailun järjestämisestä. Lisäksi yhdistys osallistuu kilpailusääntöjen kehittämiseen ja hakee vuosittain järjestäjän kilpailulle.

Artesaaniruoan SM-kisat ja Ruotsin artesaaniruoan mestaruuskisat ovat mainioita tilaisuuksia tavata muita ruoka-artesaaneja sekä saada vinkkejä ja uutta energiaa omaan yritystoimintaan.

Ketkä voivat osallistua artesaaniruoan SM-kilpailuihin?

Artesaaniruoka SM-kilpailun kohderyhmänä ovat yrittäjät, jotka harjoittavat tuotteidensa käsityömäistä jalostusta jossakin kilpailukategoriassa. Yrittäjillä on mahdollisuus kilpailla artesaaniruokatuotteidensa kanssa ja saada rakentava arvio tuomaristolta, joka koostuu kyseisen jalostuskategorian asiantuntijoista. Tuomariston antama palaute motivoi ja auttaa ruoka-artesaaneja yrityksen ja tuotteiden kehittämisessä. 

Kilpailuun osallistuminen tai elintarvikkeen kutsuminen artesaaniruoaksi ei edellytä ruoka-artesaanin koulutusta. Perusperiaate on, että on rekisteröitynyt yrittäjä, joka jalostaa tuotettaan käsityömäisesti ja että tuote on valmistettu artesaaniruoalle asetettujen määritelmien mukaisesti. Tuotteen tulee olla yleisessä myynnissä ja valmistettu ilmoitetussa elintarviketilassa.