Ehdota yrittäjiä

Ehdota yrittäjätarinoita 2023

Haastattelemme yrittäjiä ja julkaisemme artesaaniruokayrittäjien tarinoita ympäri Suomea vuoden 2023 aikana.

Voit ehdottaa yrittäjiä juttujen aiheiksi:

Laura Horsma
laura.horsma@edu.lapinamk.fi

Alla on kysymykset joilla lähestymme yrittäjiä.

1. Miten sinusta tuli artesaaniruoan tuottaja? 
1. Hur blev du mathantverkare?

2. Minkälaisia tuotteita tuotat ja miksi? 
2. Hurdana produkter tillverkar du och varför?

3. Missä yrityksesi sijaitsee ja miten olet päätynyt sinne? 
3. Var finns ditt företag och hur kommer det sig att det är just där?

4. Mihin tuotteesi myydään? Myytkö itse, meneekö jälleenmyyntiin, torilla, kauppoihin, tukkuihin, ravintoloihin minne?  
4. Vart säljer du dina produkter? Säljer du själv, går de till återförsäljare, torghandel, butiker, partiaffärer, restauranger, vart?

5. Millaisia haasteita olet kohdannut artesaaniruokayrittäjänä?  
5. Vilka utmaningar har du stött på som mathantverkare?

6. Kerro yksi onnistumisenhetki/menestystarina yrittäjyydessäsi. (Esim. Markkinointi onnistunut, tuote lähtenyt käsistä, tosi hyvää palautetta tuotteesta, menestys kilpailuissa) 
6. Berätta om ett lyckande/framgångshistoria som företagare. (t.ex. lyckad marknadsföring, produkten rivs ur händerna, mycket god feedback på någon produkt, framgång i tävlingar)

7. Mitkä 3 vinkkiä haluat antaa tuleville artesaaniruokayrittäjille? 
7. Dina bästa 3 tips till nya mathantverkare?

8. Onko uusia artesaani ruokatuotteita kehitteillä? 
8. Har du nya mathantverksprodukter under utveckling?

9. Mitä aiemmat kisat ovat antaneet tai mitä odotat että ne antavat sinulle ja yrityksellesi? (Näkyvyyttä, tuotekehittelyä..?) 
9. Vad har tidigare tävlingar gett dig och vad väntar du att kommande tävlingar ger dig och ditt företag?

10. Miksi lähdit tai lähdet Artesaaniruoan SM-kisoihin?  
10. Varför deltog eller deltar du i FM i Mathantverk?

Yrittäjätarinoita käännetään myöhemmin myös ruotsinkielellä, joten pääset tutustumaan yrittäjiin molemmilla kotimaisilla kielillä. Yllä olevat kysymykset ovat jo käännetty tulevia yhteydenottoja varten myös ruotsinkieltä äidinkielenään käyttäville.

Muistattehan, että voitte myös ehdottaa omaa yritystä.