Nordic For You

Luomua ja lähiresurssien hyödyntämistä Tarvaalassa

Visa Törmälä ja Marja Salonen toimivat artesaaniruokayrittäjinä Saarijärven Tarvaalan kylässä. Yrittäjät pyrkivät takaamaan tuotteillensa lyhyitä jalostusketjuja ja hyödyntävät paikallista yhteistyötä raaka-aineissaan. He kertovat tavoittelevansa uusia raaka-aineiden käyttötapojen sekä yritystoiminnan muotojen löytämistä maaseudulla. Lue kuinka kehittyi Crenoco / NordicForYou.fi..

Oppimista kokeilujen kautta

Visa Törmälä kertoo etsineensä vaimonsa Marjan kanssa vuonna 2007 sopivaa maatilaa, johon muuttaa Jyväskylästä. Visa sanoo ainoan kriteerin tilalle olleen noin 45 minuutin etäisyys Jyväskylään. ”Saarijärven maakuntakeskus on riittävän lähellä Jyväskylää. Muuttaessamme tänne kävimme vielä Jyväskylässä töissä”, Visa toteaa.

Yrittäjä kertoo maatilan olleen noin 40 vuotta pois käytöstä heidän ostaessaan tilan. Visa sanoo lähteneensä vaimonsa kanssa liikkeelle artesaaniyrittäjinä aivan perusteista. ”Emme ryhtyneet artesaaniruokayrittäjiksi maatalous- tai elintarvikeyrittäjän kokemuksella, vaan lähdimme nollasta liikkeelle. Raivasimme pellot kuntoon saadaksemme raaka-aineita ja saimme luomusertifioinnin. Remontoimme tilan vanhan navetan elintarviketilaksi”, yrittäjä avaa. 

Visa kertoo pariskunnan tutkineen villiyrttejä ja perusajatuksena yrityksessä oli valmistaa tuotteita, joihin yrtit on kuivattu sekä käsitelty itse. Hän avaa, että yritys tuotti aluksi villiyrttituotteita, mutta sittemmin valikoimaan on tullut mukaan retkiruoat. 

”Käytämme lähtökohtaisesti omia raaka-aineita, mutta ostamme myös paikallisilta tuottajilta raaka-aineita. Tavoitteena on lyhyet jalostusketjut ja paikallisesti tuotetut tuotteet. Haluamme hyödyntää lähiresursseja”, Visa summaa.

Yrittäjä kertoo yrityksessä käytettävän puuhakkeella toimivaa lämpökeskusta, jolla he saavat uusiutuvalla energialla jalostettua raaka-aineita ja valmistettua tuotteitaan. Visa sanoo tuotteita myytävän ensisijaisesti verkkokaupassa sekä joillain jälleenmyyjillä.

Visan mukaan kokemattomuudesta on ollut omalla tavallaan hyötyä artesaaniruokayrittäjyydessä. ”Kun ei ole vankkaa pohjaosaamista elintarvikkeista, pystyy kokeilun kautta viemään asioita eteenpäin eikä mieti liikaa etukäteen, onnistuuko kokeilut. Jos tarvitsee spesiaaliosaamista, on paljon hyvää aineistoa, josta opiskella ja aina voi kysyä osaavilta ihmisiltä neuvoa”, yrittäjä toteaa.

Hän kertoo parantaneensa vaimonsa kanssa valmiuksiaan yrittäjinä omaa tilaa kehittäessään ja tietoa hankkiessaan. 

Tuotantotilat. Kuva NordicForYou Facebookista 15.7.2022

Rohkeaa kehittämistä jatkuvasti

Yrittäjä sanoo, ettei mikään haaste ole noussut esteeksi tekemiselle. ”Aina löydetään ja keksitään ratkaisuja viedä asioita eteenpäin. Olemme kehittäneet spesifisti omia tuotteitamme ja asiat, joita emme tiedä, haastavat sopivasti sekä ruokkivat uuden keksimistä sekä innovaatioita”, yrittäjä pohtii.

Visa kertoo tehneensä kaiken yrityksessä vaimonsa kanssa tähän mennessä itse, verkkosivuja ja grafiikkaa myöten, ja he ovat hankkineet osaamista yrittäjyysmatkansa aikana. 

Visan mukaan uusia artesaaniruokatuotteita on jatkuvasti mielessä. ”Koko ajan on kaikkea, kun kerkeäisi vain tekemään ja tuotteistamaan. Monet asiat tekevät tuloaan ja jalostusasteen nostaminen on työn alla”, yrittäjä summaa.

Hän toteaa yrityksen olevan tilanteessa, jossa tuotteita on valikoimassa ja myynti on tasaista. ”Reseptiikka on kunnossa ja verkkokauppa toimii. Nyt voi lisätä volyymia ja myyntiä”, Visa toteaa.

Yrittäjä kertoo myös suomalaiseen luontoon ja puhtauteen perustuvasta matkailukonseptista, jossa yhdistyy hyvinvointimatkailu sekä keruutuotteet ja retkiruoat. ”Olemme vuokranneet leirikeskuksen saaresta, joka on noin viisi kilometriä mantereelta. Saareen järjestetään matkailua, jossa yhdistyy lähiruoka, luonnonkeruu ja matkailu. Saarelle tullaan ekologisesti meloen tai soutaen ja majoitusvaihtoehtoja on esimerkiksi riippumatot tai majoitusaitat”, Visa avaa. 

Yrittäjä kertoo erityisimmän hetken yrittäjyydessä olleen FINNARP 2022 retkikunnan kanssa tehty yhteistyö. ”Retkikunta lähti kolmeksi kuukaudeksi etelänavalle ja meihin otettiin yhteyttä, pystyisimmekö toimittamaan osan kuivamuonista”, yrittäjä avaa.

Hän kertoo ruokia toimitetun myös luolatutkimusryhmälle, joka koostuu Innsbruckin yliopiston ilmasto- ja geotieteiden tutkijoista. Tutkimusryhmä matkusti Alaskaan ja tutkimusmatkan järjestäjät olivat kuulleet yrityksen tuotteista. ”Molemmat tutkimusryhmät tutkivat ilmastoa. Meihin on otettu yhteyttä, sillä lähiraaka-aineista valmistetut retkiruokamme sopivat retkikuntien arvoihin”, Visa sanoo.

Ensimmäiseksi onnistumiseksi yrittäjänä Visa kuitenkin muistelee hetkiä, kun hän kokeili myydä tuotteitaan ensi kerran ja ihmiset ostivat tuotteita.

Visa kertoo yrityksessä olleen luonnonvara-alan opiskelijoita harjoittelijoina. ”Pystymme harjoittelujen kautta jakamaan opiskelijoille tietoa alasta”, yrittäjä toteaa. Visa sanoo pitävänsä pientä raaka-aineverkostoa, jossa opiskelijat saavat tuloa raaka-ainehankinnasta.

Nordic For You -tuotteita. Kuva Nordic For You Facebookista 16.1.2022

Neuvoja uusille artesaaniruokayrittäjille

Ensimmäiseksi Visa neuvoo ymmärtämään, mihin käyttötarkoitukseen tuotetta tekee ja millaisessa tilanteessa haluaa asiakkaiden käyttävän tuotteita. 

”Täytyy lähteä liikkeelle kohderyhmästä ja tuotteen käyttötarkoituksesta. Pitää miettiä hyvin tarkkaan ominaisuuksien näkökulmasta, millaisessa tilanteessa haluaa tuotetta käytettävän. Sitten tekee tuotteen vastaamaan asiakkaan toiveita samalla muista erottuen”, yrittäjä summaa.

Hän myös ohjeistaa artesaaniruokayrittäjien olemaan vertaamatta itseään isoihin valmistajiin. ”Tulee ymmärtää oman raaka-aineen ainutkertaisuus sekä arvo. Suurilla valmistajilla menee kaikki raaka-aine sekaisin keskenään”, Visa toteaa. 

Yrittäjä sanoo epäonnistumisten olevan siunaus. ”Pitää sietää epäonnistumisia, sillä uudet asiat löytyvät niiden ja kokeilujen kautta”, Visa neuvoo.

Hän ohjeistaa tuotteita kehittäessä kyselemään ympärillä olevilta ihmisiltä mielipiteitä. ”Ei pidä rakastua omaan ajatukseen ja ideaan. Oma visio täytyy olla, mutta on hyvä kysyä ympäriltä, kuinka pitäisi tuotteistaa. Kun toiset antavat vinkkejä, ota kaikki vastaan”, yrittäjä toteaa. 

Visa kannustaa kokeilemaan ja kehittämään artesaaniruokatuotteita harrastepohjallakin. ”Keksimisen ilolla voi kehittää uusia asioita. Ensisijaisen tavoitteen ei tarvitse olla kaupallinen ja ammatillinen. Onnistumiset usein tuovat tullessaan kaupallisia mahdollisuuksia”, yrittäjä rohkaisee.

Visan ajattelee artesaaniruoan kuuluvan luovan talouden kokonaisuuteen ja artesaaniruokaharrastamisen voivan olla yksi tapa luoda uutta ja nauttia luovuuden mahdollisuuksista. ”Luonto on väärällään korkeatasoisia raaka-aineita ja niiden myyntiin tuotteistaminen on vielä alkutekijöissä”, Visa sanoo.

Yrittäjä pohtii ihmisten arvojen muuttuneen muun muassa pandemioiden myötä ja ihmisten haikailevan maalle. ”Pienillä raaka-ainemäärillä jalostusasteen nosto voisi olla yksi tapa löytää maaseudulle. Maaseudulta voi tehdä etätöitä kaupunkiin, mutta samalla kehittää uutta ja käyttää luovuutta luonnontuotteiden parissa. Meillä on paljon puhdasta luontoa, jolle pitää itse löytää käyttötapoja”, Visa miettii. 

Artesaaniruoan SM-kilpailukokemuksia

Yrittäjä kertoo osallistuneensa ensimmäistä kertaa artesaaniruoan SM-kilpailuun yllytyksestä. ”Artesaaniruoan SM-kilpailusta tietoinen henkilö maistoi kuusenkerkkä metsämarenkia ja sanoi, että meidän täytyy mennä kilpailuun”, Visa muistelee.

Hän sanoo kilpailun antaneen lisäintoa yrittämiseen ja palautteen viitoittavan suuntaa. ”Ensimmäinen kilpailu antoi varmistusta, että olemme ajanhermolla raaka-aineiden käytössä ja osaamme tehdä tuotetta, jossa ominaisuudet tulevat esille. Voitimme metsämarengilla kultaa”, yrittäjä toteaa.

Tämän vuoden kilpailuun osallistuminen on vielä yrittäjällä pohdinnassa, mutta hän sanoo tietävänsä millä tuotteella osallistua, jos osallistuu.

Visan mielestä kilpailu on hieno yhteisöllinen tapahtuma, joka kerää samanlaisia asioita pohtivia ihmisiä yhteen ja nostaa pienimuotoisempaakin tuotantoa ihmisten tietoisuuteen. ”Pienvalmistuksella parannetaan myös Suomen huoltovarmuutta. Paljon saa asiat maailmalla järkkyä, että oma tuotanto loppuisi”, yrittäjä toteaa.

Hän sanoo massiivisten tuotantoketjujen ulkopuolella lokeroihin mahtuvan tuotannon parantavan huoltovarmuutta ja sen olevan tärkeä huomioitava asia artesaaniruoassa. ”Artesaaniruokatuotannon myötä säilyy myös osaaminen”, Visa summaa. 

Crenoco / NordicForYou.fi löydät:
Verkkosivut: www.nordicforyou.fi sekä Crenoco
Facebook: Nordicforyou.fi
Instagram: @nordicforyou

Nordic For You yrittäjät. Kuva Nordic For You Facebookista 30.11.2020

Laura Horsma 9.8.2023