Kilpailun kulku

Kilpailun kulku

Kilpailutuotteiden jättäminen kilpailuun

Kilpailutuotteet voi lähettää kilpailuun postitse tai muulla kuljetuksella. Tuotteet voi jättää myös paikanpäällä tiettyinä aikoina, katso alla.

Postitse tai muun kuljetuksen välityksellä

Tuotteet voi lähettää etukäteen 27.9. lähtien. Postitse lähetettyjen tuotteiden pitää saapua perille viimeistään päivää ennen kilpailutuotteiden arviointia. Huomioi, että tuotteiden pitää saapua päätekohteeseen asti. Kilpailun johdolla ei ole mahdollisuutta noutaa paketteja jakelupisteistä.

Osoite:
Ålands yrkesgymnasium,
FM i mathantverk
Strandgatan 1
AX-22100 Mariehamn

Yhteyshenkilö:
Eija Lamsijärvi
Puh: +358 (0)400 566 739
S-posti: fm@mathantverkarna.fi

Merkitse kaikkiin lähetyksiin FM i MATHANTVERK. Kylmätuotepaketeissa tulee olla merkintä KYLA.

Kilpailutuotteen jättäminen paikan päällä

Kaikki kilpailuluokat: Torstai 7. lokakuuta klo 12.00 – 18.00

Merkintä ja toimitus kilpailuun

Kaikissa tuotteissa pitää olla kilpailuluokka merkittynä. Kilpailuun voi jättää ainoastaan kokonaisia tuotteita, *) poikkeuksena isot juustot (ks. alla). Purkkien ja pullojen tulee olla täynnä ja avaamattomia. Jos tuotteet ovat erittäin pieniä tai niitä on vähän, pitää kilpailuun lähettää useampi kappale tuotetta, jotta se voidaan arvioida. Tuomaristossa on 4-5 jäsentä. Jokaisen jäsenen pitää saada tarpeeksi iso maistiainen voidakseen arvioida tuotteen. 

*) Koskien juustoja:
2-4 kg juustot – kilpailuun jätetään puolikas juusto (1-2 kg arvioitavaksi)
Yli 4 kg juustot – kilpailuun jätetään neljäsosa juustoa ( > 1 kg arvioitavaksi)

Kilpailutuotteessa ei saa olla mitään merkintää, rei’itystä tai muuta osoitusta valmistajasta. Kilpailutuotteen mukana on oltava myyntietiketti, josta käy ilmi tuotteen sisällysluettelo. Laita esimerkiksi kilpailutuote sekä alkuperäisetiketti, jossa sisällysluettelo, tuotteen nimi ja valmistaja sekä muu mahdollinen tuotealaan liittyvä tieto irrallisena muovipussiin yhdessä tuotteen kanssa. Muovipussiin merkintä kilpailuluokasta. 

Huomaa, että osallistumisvahvistus on liitettävä tuotteeseen sen jättämisen yhteydessä. Tuotteita, joita ei ole ilmoitettu, ei oteta vastaan paikan päällä. Ota hyvissä ajoin yhteyttä kilpailun johtoon, jos sinulla on kysyttävää tuotteiden jätöstä.

Tuotteet arvioidaan siinä kunnossa, jossa ne saapuvat. Mieti mahdollisuutta lähettää kilpailutuotteesi muiden  kilpailuun matkustavien kanssa seudultasi. Jotkut paikalliset ruokaprojektit voivat mahdollisesti auttaa kuljetuksen järjestämisessä yhteisesti tai kertoa muista saman alueen osallistujista.

Tuomariston arvioinnit

Jokaiseen tuomariryhmään kuuluu 3-4 jäsentä. Tuomariryhmän jäsenistö vaihtelee eri vuosina ja koostuu sekä alan asiantuntijoista että maallikoista. Osa on ollut tuomaristossa aiemmin, osa ei.

Kilpailutuotteet arvioidaan kullekin luokalle sovitettujen kriteereiden mukaan. Erityisesti arvioidaan ulkonäkö, koostumus, tuoksu ja maku. Kriteerit arvioidaan asteikolla 0-5 pistettä. Jokaisesta tuotteesta tehdään myös kirjallinen arviointi, jota yrittäjä voi käyttää hyväkseen tuotteen jatkokehityksessä. Makupisteet arvostetaan muita kriteerejä korkeammalle kahden tuotteen saadessa samat pisteet. Tuote, jolla on korkeammat makupisteet voittaa. Samat kokonaispisteet ja makupisteet merkitsevät jaettua sijoitusta, jolloin seuraava sija poistuu. Innovatiivisen artesaaniruuan luokassa arvostetaan innovaatioaste yhtä korkealle kuin ulkonäkö/koostumus ja tuoksu/maku yhteensä. 

Pisteytystä käytetään vain tukena tuotteita arvioitaessa, ja jokainen tuomariryhmä päättää oman luokkansa arvioinnista. Pistekuvio voi vaihdella luokittain ja vuosittain. Sen vuoksi ei ole mahdollista  verrata suoraan eri luokkia. Tuomariston päätöksestä ei voi valittaa.

Tuomariston puheenjohtaja ja jäsenet 2021

Julkaistaan myöhemmin

Voittajat ja palkintojenjako

Luokkansa voittajat saavat mitalin, diplomin ja sinetin (kulta), jonka voi kiinnittää voittajatuotteeseen. Toinen palkinto annetaan luokissa, joissa on 5-6 osanottajaa ja kolmas palkinto luokissa joissa on seitsemän tai useampi osallistuja. Näissä sijoissa annetaan diplomi sekä hopeasinetti ja pronssisinetti. Sinetti annetaan myös digiversiona, jota voi käyttää tuotteen markkinoinnissa. Tietoa sinetin käytöstä annetaan paikan päällä. Kaikki kilpailijat saavat PR-oppaan, jossa on vinkkejä ja neuvoja miten palkintoa voi käyttää apuna tuotteen markkinoinnissa. Kaikki eri luokissa palkitut tuotteet asetetaan esille palkintojenjaon jälkeen voittajanäyttelyyn. Voittajat esitellään www.mathantverkfm.fi-sivustolla sekä eri medioissa. 

Arviointitulokset

Kaikki osalliistujat saavat täydellisen arviointituloksen tuotteistaan mukaanlukien pisteet ja kirjallinen arviointi neljän viikon sisällä kilpailun päättymisestä.

Webinaari “Tuotteiden arviointi”

Kilpailun päätyttyä järjestetään alakohtaisia webinaareja tuotteiden arvioinnista. Webinaarit ovat mainio tilaisuus saada lisätietoja tuomariston työstä, ajatuksista ja miten voittajatuotteet valikoituivat. Näin saat myös valmistajana tilaisuuden keskusteluun ja palautteeseen jos olet paikalla. Webinaarit pidetään yksi luokka kerrallaan ja lähetetään livenä. Kaikki kilpailijat saavat linkin webinaareihin sähköpostitse.

Arvioituja tuotteita ei palauteta

Vallitsevasta tilanteesta johtuen emme palauta kilpailuun lähetettyjä tuotteita.

Kilpailuraati

Kilpailuraati esitellään alla. Raati kokoontuu kilpailua ennen. Raadissa keskustellaan, arvioidaan ja päätetään säännöistä, suunnittelusta ja kilpailun suuntaviivoista.


Suomen Artesaaniruoka ry, puheenjohtaja, Eija Lamsijärvi
Suomen Artesaaniruoka ry, toiminnanjohtaja, Margot Wikström
Kilpailunjohtaja 2019, Leena Pölkki
Kilpailunjohtaja 2020, Tomi Aho
Kilpailunjohtaja 2021, Åsa Kronhed-Sogn
Kilpailunjohtaja 2022, Sanna Lento-Kemppi
Artesaaniruoan erikoisasiantuntuja, kokenut tuomariston jäsen ja organisaattori, Jonas Harald