Kilpailusäännöt 2021

Kilpailusäännöt

Artesaaniruoka SM-kilpailu on avoin suomalaisille, pohjoismaisille ja Baltian maiden tuottajille, jotka jalostavat tuotteensa pienimuotoisesti ja käsityömäisesti. Kilpailuun osallistuvien tuotteiden valmistajien tulee olla yrittäjiä, jotka jalostavat tuotteensa käsityömäisesti ja tuotteiden tulee olla myynnissä yleisesti.

Artesaaniruoka SM-kilpailun säännöt omistaa Suomen Artesaaniruoka ry.

Paikalliset raaka-aineet

Artesaaniruoan perussääntöjen mukaan tuotteet eivät saa sisältää säilöntä- ja lisäaineita, raaka-aineiden on oltava kotimaisia, mielellään paikallisia, ja niiden alkuperän on oltava tunnettu. Valmistusmenetelmien tulee olla käsityömäisiä.

Koneiden käyttö ja jalostus

Artesaaniruoka valmistetaan käsityömäisesti. Koneita saa käyttää ruumiillisen kulumisen välttämiseksi tietyissä osissa tuotantoa. Ruoka-artesaani ei käytä tuotannossa tietokoneohjattua prosessilinjaa. Tuotteet tuotetaan käsityömäisesti ruoka-artesaanin tietoon ja taitoon perustuen. Digitaalista tekniikkaa voidaan hyödyntää savukaapeissa, uuneissa ja vastaavissa laitteissa, mutta prosessia ohjaa ja valvoo ruoka-artesaani.

Lisäaineita koskevat poikkeukset

Lisäaineilla tarkoitetaan lähinnä E-numerollisia aineita, jotka löytyvät kansallisen elintarvikevirasto Ruokaviraston kotisivulta (Suomi: Ruokavirasto www.ruokavirasto.fi, E-numerolista), ja myös muita aineita, kuten tiettyjä entsyymejä ja kaikkia synteettisesti valmistettuja aromeja. Lisäaineet muuttavat tuotteen luonnollisia ominaisuuksia. Huomioi, että tietyt valmistusaineyhdistelmät kuten maustesekoitukset ja mikserit voivat sisältää lisäaineita.

Niissä tapauksissa, joissa lisäaineiden käyttö on sallittua, esim. jos se on osa raaka-ainetta, esiintyy yleisesti tai on välttämätöntä ruoan tai tiettyjen ominaisuuksien tuotannossa, mainitaan erikseen kunkin kilpailukategorian yhteydessä. 

Käsityömäinen tuotanto

Tuotantoyrityksellä tulee olla LY-tunnus (voi olla myös maatalousyritys) ja tuotannon tulee tapahtua ilmoitetussa elintarviketilassa (voi olla myös yksityinen keittiö edellyttäen, että se on ilmoitettu ja hyväksytty elintarviketilaksi). Tuotteen tulee olla ostettavissa esim. tilamyymälässä, REKO-lähiruokarenkaassa tai vähittäiskaupassa. Tuottajan/yrityksen suuruus, liikevaihto tai kilpailutuotteen tuotantomäärä ei ole rajoitettu. 

Toteutus

Kukin kilpailuluokka toteutuu kun siihen o ilmoittettu vähintään kolme tuotetta. Mikäli jossain luokassa on liian vähän ehdokkaita, luokka voidaan liittää samankaltaiseen luokkaan. Jos liittäminen ei ole mahdollista, tuomaristo antaa kuitenkin tuotteille kirjallisen arvostelun, mutta palkintojenjako jää pois. 

Kilpailutyöt arvostellaan sellaisina kuin ne on jätetty kilpailuun ellei muuta mainita luokan määritelmässä. Jos valmistaja ilmaisee ilmoittautumisen yhteydessä erityisiä toiveita koskien maistiaisia, ne välitetään tuomaristolle, joka päättää otetaanko toive huomioon. Lue ilmoittautumismaksusta ja maksuehdoista kohdasta ILMOITTAUTUMINEN.