Artesaaniruoka SM

Artesaaniruoka SM

Mitä on artesaaniruoka?

Artesaaniruoka on melko uusi termi, mutta valmistuksessa käytettävät menetelmät ovat perinteisiä tapoja jalostaa ja säilöä ruokaa. Artesaaniruoan perussääntöjen mukaan tuotteet eivät saa sisältää säilöntäaineita ja lisäaineita, raaka-aineiden tulee olla kotimaisia, mielellään paikallisia ja niiden alkuperä pitää olla tunnettu sekä valmistus tehty käsityömäisten periaatteiden mukaan. Artesaaniruoka tuo esille perinteisen ruoan, kehittää sen valmistustapoja ja luo innovatiivisia tuotteita.

Pohjoismaissa artesaaniruokakäsitteen kehittämistä on johtanut ruotsalainen Eldrimner. Eldrimner on saanut tehtäväkseen maan hallitukselta (Jämtlandin lääninhallituksen kautta) ylläpitää kansallista artesaaniruoan resurssikeskusta edistääkseen ja säilyttääkseen käsityömäistä ruoanlaittotaitoa.

Mikä on ruoka-artesaani?

Ruoka-artesaani harjoittaa käsityömäistä ruoan jalostusta, jossa raaka-aineet jalostetaan huolella, pienissä erissä ja usein omalla tilalla. Ruoka-artesaani luo ainutlaatuisia tuotteita, joissa on paljon makua, jotka ovat laadukkaita ja joilla on selkeä identiteetti ilman turhia lisäaineita. Artesaaniruoalle on ominaista ihmisen kädenjälki ja taito koko tuotantoketjussa.

Mikä on Artesaaniruoka SM?

Kansallisten artesaaniruokakilpailujen tarkoituksena on säilyttää ja kehittää paikallista ruokaperinnettä, tehdä artesaaniruokaa tunnetuksi ja kehittää sitä. Kilpailulla halutaan vaalia artesaaniruoan käsitettä ja säilyttää sen arvo. Ruoka-artesaaneja motivoidaan heidän työssään ja innostetaan jatkamaan yrityksensä ja tuotteidensa kehittämistä. Artesaaniruoka SM vahvistaa ja tuo esille käsityön osuuden elintarvikeyrittäjyydessä sekä paikallisesti että kansallisella tasolla. Kuluttajien tietoisuus lisääntyy kilpailujen ja voittotuotteiden myötä. Tulevaisuudessa tämä lisää osaamista, myyntiä ja työpaikkoja.

Eldrimner on järjestänyt Ruotsin artesaaniruoan mestaruuskisat vuodesta 1997 lähtien. Vuosina 2016-2018  suomenruotsalainen yhteistyöprojekti Rannikon Ruoka järjesti kolmet ensimmäiset Artesaaniruoan Suomen mestaruuskisat Suomessa.

Pyrkimyksenä on säilyttää yhteinen pohjoismainen linja kilpailun säännöstössä artesaaniruoan kehittämiseksi ja levittämiseksi. Erot lainsäädännössä, paikalliset perinteet sekä yleinen artesaaniruoka-termin tunnettuus voi kuitenkin johtaa tiettyihin eroihin rajanvedoissa ja kilpailuluokkia voidaan muuttaa eri tavoin edellyttäen että perusarvot ja artesaaniruoan määrittely on yhteinen.

Vuodesta 2019 lähtien Artesaaniruoka SM-kilpailun säännöt omistaa Suomen Artesaaniruoka ry. Yhdistys on vastuussa säännöistä Suomessa sekä kilpailun järjestämisestä. Lisäksi yhdistys osallistuu kilpailusääntöjen kehittämiseen ja hakee vuosittain  järjestäjän kilpailulle.

Mikä on artesaaniruoka SM-kilpailun kohderyhmä?

Artesaaniruoka SM-kilpailun kohderyhmä ovat yrittäjät, jotka harjoittavat tuotteidensa käsityömäistä jalostusta jossakin kilpailukategoriassa. Yrittäjillä on mahdollisuus kilpailla artesaaniruoka tuotteidensa kanssa ja saada rakentava arvio tuomaristolta, joka koostuu ko. jalostuskategorian asiantuntijoista. Arvio ja palaute motivoi ja auttaa ruoka-artesaaneja yrityksen ja tuotteiden kehittämisessä. 

Kilpailuun osallistuminen tai elintarvikkeen kutsuminen artesaaniruoaksi ei edellytä ruoka-artesaanin koulutusta. Perusperiaate on, että on rekisteröitynyt yrittäjä, joka jalostaa tuotettaan käsityömäisesti ja että tuote on valmistettu artesaaniruoalle asetettujen määritelmien mukaisesti. Tuotteen tulee olla yleisessä myynnissä ja valmistettu ilmoitetussa elintarviketilassa. 

Haluatko ruoka-artesaaniksi?

Vinkkejä tuleville ruoka-artesaaneille

  1. Kehitä ideaasi – Mikä on artesaaniruokaideasi?
  2. Valmista korkealuokkaisia tuotteita – Artesaaniruokatuotteiden valmistus edellyttää perusteellisia taitoja.
  3. Hallitse elintarviketurvallisuus ja luvat – Yrittäjänä olet vastuussa tuotteidesi oikeanlaisesta käsittelystä. Lainsäädäntö on tehty kuluttajien suojaamiseksi. Kaikkien elintarvikeyritysten pitää olla valvovan viranomaisen rekisteröimiä tai hyväksymiä. 
  4. Vuokraa, korjaa tai rakenna elintarviketila – Tarvitset tarkoitukseen sopivan tilan valmistaaksesi artesaaniruokatuotteita. Tärkeintä on, että voit valmistaa tilassa turvallisia tuotteita ja tila mahdollistaa tuotannon sujuvuuden.
  5. Mieti miten voit myydä tuotteitasi – Ruoka-artesaanit myyvät usein tuotteitaan ilman välikäsiä tai vain muutaman välikäden kautta. Yleensä artesaaniruokaa myydään tilamyynnissä tai markkinoilla. 
  6. Pidä kirjaa toiminnastasi – Budjetointi ja tilinpäätös ovat tärkeitä kun suunnittelet toimintaasi, teet veroilmoituksen ja maksat veroja.
  7. Tutustu pakkauksia ja pakkausmerkintöja koskeviin vaatimuksiin – Artesaanituotteen korkean laadun säilyttäminen edellyttää usein pakkauksen. Pakkauksen valinnassa on tärkeää materiaalin yhteensopivuus tuotteen kanssa. Pakkauksella on monta tehtävää kuten tuotteen suojaus ja tiedottaminen. Pakkauksessa on oltava sisällysluettelo ja joskus myös ravintosisältö.
  8. Suunnittele markkinointistrategiasi – Miten asiakkaat löytävät sinut ja miksi he haluavat ostaa tuotteitasi? Onko yritykselläsi selkeä koti- tai Facebook-sivu vai haluatko näkyvyyttä vain Instagramissa?
  9. Päätä mitä voit tehdä itse, palkkaatko työntekijöitä vai ostatko palveluja – Haaste on liika työmäärä. Voi olla vaikeaa ehtiä hoitamaan yrityksen kaikki tehtävät. Se voi olla haastavaa varsinkin yrityksen alkutaipaleella. Uuden henkilön palkkaaminen voi tuntua isolta askeleelta, mutta sillä voi olla suuri merkitys tuotannolle.
  10. Etsi innoitusta muilta – Muut ruoka-artesaanit voivat toimia innoituksen lähteenä. Voit löytää arvokasta tietoa muiden ruoka-artesaanien koti- ja Facebook-sivuilta. Ei kannata katsoa ainoastaan omaa alaa vaan etsiä innoitusta kaikilta mahdollisilta aloilta. 

Eldrimnerin lisäksi on myös muita koulutuksia (ruotsiksi), jotka voivat olla hyödyllisiä yrityksesi kehittämisessä. Käytä hyväksesi yhdistyksiä, projekteja, kursseja sekä erilaisia verkostoja saadaksesi vinkkejä ja uutta energiaa. Ruoka-artesaanit pitävät useimmiten toisiaan mieluummin kollegoina kuin kilpailijoina. Voit ehkä jakaa tiedon hyvistä välineistä tai myydä tuotteitasi muille ruoka-artesaaneille markkinoilla.

Artesaaniruoan SM-kisat ja Ruotsin artesaaniruoan mestaruuskisat ovat mainioita tilaisuuksia tavata muita ruoka-artesaaneja